Wie is Mentalis Vitalis

Mentalis Vitalis is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan volwassenen die mentale klachten ervaren of willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ik maak gebruik van instrumenten die afkomstig zijn uit effectieve methodes en stromingen:

Positieve psychologie: De positieve psychologie gaat uit van mogelijkheden en kwaliteiten, waarbij onderliggende waarden en drijfveren belicht worden.

ACT: ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en is een praktische en concrete methode om tot acceptatie te komen en te doen wat echt belangrijk is.

RET: RET staat voor Rationeel Emotieve Therapie. De nadruk ligt op gedachten en overtuigingen, waarbij geldt dat niet de gebeurtenis zélf de oorzaak is van klachten, maar de interpretatie van die gebeurtenis.

Mentalis Vitalis… dat ben ik, Helen Blok. Ik combineer Mentalis Vitalis met mijn werk op de ambulance. Deze unieke combinatie zorgt voor zeer veel praktische ervaring op het gebied van mentale gezondheid, gebaseerd op een brede theoretische basis. Het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen op de ambulance is van onschatbare waarde voor mijn werk als toegepast psycholoog. Ik bied maatwerk en gebruik wetenschappelijk onderbouwde methodes. Ik ben praktisch, voel me betrokken en luister zonder oordeel. Bij problemen zoek ik naar de kern ervan en kijk doelgericht naar oplossingen of verbeteringen. 

De combinatie van mijn werk als toegepast psycholoog en ORUN-instructrice wedstrijdsport richting dressuur zorgden voor de ontwikkeling van Dressuurtraining Totaal. Ik train ruiters, die op zowel mentaal als rijtechnisch vlak een brede, goed onderbouwde basis willen aanleggen. Mijn aanpak zorgt ervoor dat de ruiter door ervaringsleren direct het positieve effect voelt, waardoor het geleerde beter blijft hangen. Hierdoor kan de ruiter sneller zelfstandig verder.

Toegepast psycholoog

Als toegepast psycholoog ben ik expert op het gebied van het onderzoeken, beoordelen en beïnvloeden van gedrag. Op basis van wetenschappelijk bewezen psychologische methoden zet ik mijn kennis in op het gebied van training, coaching, voorlichting en advies.

Ik ben lid van de NBTP (Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie), handel volgens hun professionele standaarden en sta geregistreerd in het kwaliteitsregister. Wanneer ik inschat dat mijn expertise onvoldoende is om jou te helpen, dan zal ik doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg. Ik ben lid van brancheorganisatie Solo Partners en aangesloten bij een klachtenfunctionaris en geschilleninstantie van klachtenregeling.nl. Mocht je niet tevreden zijn over mijn dienstverlening kan je hier terecht voor meer informatie

Ik ben toegepast psycholoog, ambulancechauffeur en ORUN-instructrice.
Deze unieke combinatie zorgt naast veel afwisseling voor een brede theoretische basis én praktische ervaring op het gebied van mentale klachten.

Helen BlokEigenaresse
In Oktober ’22 heb ik een interview gegeven voor het vakblad Toegepaste Psychologie.